Dữ liệu Nhà khoa học

Tôn Thất Dụng
(400000.0257)

Tiến sĩ

30

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Tôn Thất Dụng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1956

 • Địa chỉ:

  Số 23 Khu Đô thị mới An Cựu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3530005; 0914020651
  Email: dungsuphamhue@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Văn học Việt Nam

  Chuyên ngành đào tạo:

  Văn học Việt Nam

  Chuyên môn giảng dạy:

  Văn học Việt Nam

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Văn học Việt Nam

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/08/1978 Đến : 01/02/1982 Tổ Văn học Việt Nam - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên tại TRường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  Từ : 01/02/1982 Đến : 01/02/1984 Đi nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn 384
  Từ : 01/02/1984 Đến : 01/09/1996 Tổ Văn học Việt Nam - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/09/1996 Đến : 01/05/2002 Phó trưởng Khoa - Khoa Ngữ văn Tổ Văn học Việt Nam - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/05/2002 Đến : 01/05/2005 Phó trưởng Phòng - Phòng Giáo vụ- CTSV Phòng Đào tạo đại học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/05/2005 Đến : 01/05/2006 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/05/2006 Đến : 01/09/2016 Trưởng Phòng - Phòng Đào tạo đại học Phòng Đào tạo đại học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên chính Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/10/2016 Đến : Tổ Văn học Việt Nam - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng dạy khoa Ngữ văn (kéo dài thời gian công tác)
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Ngữ văn 1978
  Thạc sĩ Đại học Sư phạm I Hà Nội Sư phạm Ngữ văn 1981
  Tiến sĩ Đại học Sư phạm Hà Nội I Sư phạm Ngữ văn 1993