Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Ẩn dụ ý niệm về con người (Từ phạm trù từ vựng về lửa trong tiếng Việt)

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, NXB Khoa học xã hội., 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Lâm Thi (Chính), Nguyễn Thị Bạch Nhạn

Ẩn dụ phạm trù thực vật về con người dưới góc nhìn tri nhận (viết chung)

kỉ yếu Ngôn ngữ học trẻ, 2007
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Bạch Nhạn

Tìm hiểu đặc điểm ngữ nghĩa từ ngữ nghề đánh cá ở Thừa Thiên Huế (viết chung)

Báo cáo khoa học tham gia hội nghị ngôn ngữ học trẻ, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Bạch Nhạn

Đặc điểm từ láy ở phương ngữ Bắc Trung Bộ

Báo cáo khoa học tham gia hội nghị ngôn ngữ học trẻ, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Bạch Nhạn

Dạy tiếng dân tộc cho cán bộ người Kinh ở 2 huyện Nam Đông và A Lưới

Báo cáo khoa học hội nghị Ngữ học trẻ, 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Bạch Nhạn

Sử dụng các phương tiện kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng dạy-học môn Ngữ âm học tiếng Việt

Kỉ yếu hội thảo khoa học : Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên ngữ văn THPT ở trường ĐHSP, 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Bạch Nhạn

Tìm hiểu cách sử dụng từ địa phương trong thơ Thảo Am - Nguyễn Khoa Vy

Kỉ yếu hội thảo khoa học Văn học TT Huế, 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Bạch Nhạn

Tìm hiểu sự thể hiện chức năng xã hội của phương ngữ miền Trung trong một số tác phẩm văn học

Kỉ yếu hội thảo khoa học miền Trung, những vấn đề văn học và ngôn ngữ - ĐHKH - ĐHSP, ĐH Huế, 1998
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Bạch Nhạn

Từ ngữ sinh hoạt cung đình triều Nguyễn

Thông tin khoa học và công nghệ-sở khoa học công nghệ và môi trường tỉnh TT Huế, 1996
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Bạch Nhạn