Dữ liệu Nhà khoa học

Đàm Văn Tiện
(600000.0127)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

39

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đàm Văn Tiện
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1955

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 054.3525439; 0989.245836
  Email: tiendamvan@dng.vnn.vn, tien55mel@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2006

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Sinh Lý Gia Súc

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  5

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/02/1979 Đến : 01/01/1985 ĐH Nông nghiệp II Hà Băc giảng viên
  Từ : 01/02/1979 Đến : 01/01/1985 ĐH Nông nghiệp II Hà Bắc Giảng viên
  Từ : 01/02/1985 Đến : 01/08/1985 Đh Wageningen Hà Lan Thực tập sinh
  Từ : 01/09/1985 Đến : 01/07/1997 ĐH WenEngland - Australia Học viên cao học
  Từ : 01/08/1997 Đến : 01/01/2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên
  Từ : 01/01/2009 Đến : 01/01/2014 Trưởng Khoa Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên chính, Trưởng khoa Chăn nuôi thú y, kiêm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thực hành Thí nghiệp Chăn nuôi - Thủy An Trường Đại học Nông Lâm
  Từ : 01/11/2012 Đến : Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Miễn nhiệm trưởng khoa
  Từ : 01/06/2015 Đến : 01/05/2020 Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Kéo dài thời gian công tác
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đh Đại Cương Hòa Bình Chăn nuôi - Thú y 1975
  Đại học ĐH Nông nghiệp II Hà Băc Chăn nuôi - Thú y 1978
  Tiến sĩ Đh Newngland - Úc Chăn nuôi - Thú y 1997