Dữ liệu Nhà khoa học

Đinh Thị Lan

Thạc sĩ

11

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đinh Thị Lan
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1956

 • Địa chỉ:

  số nhà 10 Kiệt 33 đường Chế Lan Viên- TP. Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 090.522.7149
  Email: dinhthilan1955@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lịch sử sử học và sử liệu học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lịch sử sử học và sử liệu học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (A - )
  Tiếng Nga (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ 1980