Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Văn Giáo
(400000.0031)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

57

Bài báo

11

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Văn Giáo
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1955

 • Địa chỉ:

  16 Bến Nghé, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914145090
  Email: levangiao@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2006

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lý luận dạy học Vật lý; Lịch sử Vật lý; Thí nghiệm & phương tiện trực quan; Phương pháp kiểm tra đánh giá

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Thí nghiệm tự tạo; Bài tập Vật lý; Quan niệm học sinh; Multimedia

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Đức (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1977 Đến : 01/01/2001 Giảng viên Khoa vật lý Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/01/2001 Đến : 01/06/2007 Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên chính Khoa Vật lý Trường ĐH. Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/07/2007 Đến : 01/07/2012 Trưởng Khoa - Khoa Vật lý Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Phó Giáo sư Khoa Vật lý Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/08/2012 Đến : 01/08/2016 Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Phương pháp giảng dạy, Khoa Vật lý Trường ĐHSP Huế Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PGS,GVC
  Từ : 01/09/2016 Đến : Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM kéo dài thời gian công tác làm nhiệm vụ chuyên môn
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Vinh Sư phạm Vật lý 1977
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I Sư phạm Vật lý 1982
  Tiến sĩ Trường Đại học Sư phạm Vinh Sư phạm Vật lý 2001