Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Li luan day hoc vat li

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Văn Giáo (Chủ biên)

Câu hỏi & bài tập trắc nghiệm vật lí THPT Vật Lí 10

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Công Triêm, Lê Văn Giáo, Lê Thúc Tuấn, , Trần Huy Hoàng, , Nguyễn Khoa Lan Anh, , Nguyễn Thanh Hải

Cơ sở lí thuyết và 500 câu hỏi trắc nghiệm giáo khoa vật lí 12

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Văn Giáo, , Nguyễn Thanh Hải

Thiết kế bài dạy học và trắc nghiệm khách quan môn Công nghệ trung học phổ thông

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2006
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Văn Giáo, Nguyễn Duân, Phan Văn Đường, Nguyễn Thị Diệu Phương, Từ Hồng Quang, Lê Thúc Tuấn

Thiết kế bài dạy học và trắc nghiệm khách quan môn vật lí trung học phổ thông

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Công Triêm, Lê Văn Giáo, Lê Thúc Tuấn

Kiến thức cơ bản Vật Lí 12

2005
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Văn Giáo, , Nguyễn Thanh Hải

Một số vấn đề về dạy học Công nghệ ở trường trung học phổ thông

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2005
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: , Lê Văn Giáo

Một số vấn đề về phương pháp dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2005
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Văn Giáo, Lê Thúc Tuấn, Lê Công Triêm

Thí nghiệm và Phương tiện trức quan trong dạy học vật lý ở trường phổ thông

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2005
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Văn Giáo