Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Trọng Đức
(400000.0192)

Thạc sĩ

28

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

9

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Trọng Đức
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1979

 • Địa chỉ:

  42 Nguyễn Lộ Trạch, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0983089173
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Tự động hoá

  Chuyên ngành đào tạo:

  Tự động hoá

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Điện kỹ thuật

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/2004 Đến : 01/02/2006 Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng tại Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/03/2006 Đến : 01/02/2007 Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tập sự ngạch NCV tại Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/03/2007 Đến : 01/09/2009 Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Nghiên cứu viên Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/09/2009 Đến : 01/05/2014 Tổ Kỹ thuật Công nghiệp - Khoa Sư phạm Kỹ thuật - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Nghiên cứu viên Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/06/2014 Đến : Tổ Kỹ thuật Công nghiệp - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Nghiên cứu viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Kỹ thuật điện, điện tử 2004
  Thạc sĩ Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Kỹ thuật điện, điện tử 2013