Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thọ Vượng

Phó giáo sư - Tiến sĩ

20

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thọ Vượng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 2000

 • Địa chỉ:

  Trung tâm đào tạo nguồn Tiến sỹ - Đại Học Huế, số 3 Lê Lợi .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0903507767
  Email: nguyenthovuong@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 1991

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Vật lý Laser, Quang học, Quang phi tuyến, Quang phổ laser

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Vật lý Laser

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ 1982