Dữ liệu đề tài

DP-DT

Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về khoáng sản tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý - Địa chất
Người tham gia: Nguyễn Văn Canh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thủy, Đỗ Thị Việt Hương, Hoàng Hoa Thám, Lê Duy Đạt, Hồ Trung Thành, Phạm Thị Lưu

DHH-2019-153

Đánh giá khả năng sử dụng cát nội đồng thay thế cát sông truyền thống trong vật liệu bê tông và vữa xây dựng ở tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý - Địa chất
Người tham gia: Nguyễn Văn Canh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thủy, Lê Duy Đạt

CS-DTDHH2012-01-21

Nghiên cứu đặc điểm nguồn nguyên liệu puzơlan tự nhiên tỉnh Quảng Trị và đánh giá khả năng khai thác sử dụng

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Canh (Chủ nhiệm), Nguyễn Đình Bảo, Trần Ngọc Tuyền, Hoàng Hoa Thám

DP-DT12345678

Điều tra, đánh giá tiềm năng các loại phụ gia, đề xuất hướng khai thác sử dụng phục vụ sản xuất xi măng tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Canh (Chủ nhiệm), Trần Ngọc Tuyền, Hoàng Hoa Thám

DP-DT3

Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS từ kết quả nghiên cứu tài nguyên khoáng sản có giá trị kinh tế và nước dưới đất ở Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Canh

DP-DT2

Đánh giá hoạt động Karst gây biến dạng môi trường địa chất khu vực Cam Lộ, đề xuất giải pháp phòng tránh.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Canh