Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Tấn
(400000.0228)

Thạc sĩ

1

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Tấn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1977

 • Địa chỉ:

  26 phú Mộng, Kim Kong, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: letan@dhsphue.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tin học

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Tin học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2006 Đến : 01/02/2008 Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Nghiên cứu viên hợp đồng tạo nguồn Khoa Tin học, trường ĐHSP Huế
  Từ : 01/03/2008 Đến : 01/02/2009 Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Nghiên cứu viên biên chế tập sự Khoa Tin học , Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/03/2009 Đến : Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Nghiên cứu viên Khoa Tin học Trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Tin học 2006
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Khoa học máy tính 2012