Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Duy Thuận
(400000.0185)

Thạc sĩ

31

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

19

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Duy Thuận
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  7/134 Bùi Thị Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905584648
  Email: ndthuan@hueuni.edu.vn; nguyenduythuan@dhsphue.edu.vn; duythuandhsp@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Động vật học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Động vật học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Động vật học, Ngư loại học và Đa dạng sinh học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Kỹ thuật và Công nghệ 04 Lê Lợi, TP. Huế @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2004 Đến : 01/02/2006 Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Sư phạm Kỹ thuật - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Cán bộ hợp đồng Trường ĐHSP- ĐHH
  Từ : 01/03/2006 Đến : 01/02/2007 Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Sư phạm Kỹ thuật - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tập sự ngạch NCV Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/03/2007 Đến : 01/05/2011 Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Sư phạm Kỹ thuật - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Nghiên cứu viên Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Trường Đại hoc Sư phạm Huế Sư phạm Sinh học 0000
  Đại học Trường ĐHSP- ĐHH Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 2004
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 2009