Dữ liệu Nhà khoa học

Đinh Thị Bích Lân
(140000.0043)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

61

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

21

Đề tài khoa học

3

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Đinh Thị Bích Lân
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1960

 • Địa chỉ:

  52 Chu Văn AN, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0903586396
  Email: thuhuong@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2007

  Ngành đào tạo:

  Miễn dịch

  Chuyên ngành đào tạo:

  Miễn dịch

  Chuyên môn giảng dạy:

  Thú Y (miễn Dịch Và Sinh Lý Bệnh)

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Thú Y (miễn Dịch Và Sinh Lý Bệnh)

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1989 Đến : 01/01/1990 Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM trợ giảng
  Từ : 01/01/1990 Đến : 01/01/1994 Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM giảng viên
  Từ : 01/01/2000 Đến : 01/01/2003 Phó trưởng Bộ môn - Bộ Môn Thú y, trợ lý khoa học Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM giảng viên
  Từ : 01/01/2003 Đến : 01/01/2006 Ban Hợp tác Quốc tế - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Phó trưởng ban
  Từ : 01/01/2003 Đến : 01/01/2007 Phó Giám đốc VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Từ : 01/01/2007 Đến : 01/03/2013 Phó Viện trưởng VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Phó Viện trưởng
  Từ : 01/04/2013 Đến : 01/04/2014 Phó Giám đốc Trung tâm 230000 Công tác quản lý, giảng dạy và nghiên cứu
  Từ : 01/05/2014 Đến : 01/10/2015 Phó Viện trưởng - Phụ trách Viện Công nghệ sinh học; Trưởng Bộ môn - Bộ môn Miễn dịch học và vắc-xin VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC Phụ trách Viện Công nghệ sinh học
  Từ : 01/11/2015 Đến : 01/04/2018 Bộ môn Công nghệ vi sinh - VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/05/2018 Đến : Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Nga (Liên xô cũ) Thú y 0000
  Tiến sĩ Nhật bản Thú y 2000