Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-4751

Tạo dòng và biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên P102 của Mycoplasma Hyopneumoniae trong E. Coli Bl 21(DE3)

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2021
Lĩnh vực: THÚ Y
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phùng Thăng Long (Chính), Đinh Thị Bích Lân

ISSN 1859 4751

Tạo dòng và biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên P42 từ Mycoplasma hyopneumoniae trong Escherichia coli (BL21)

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2021
Lĩnh vực: THÚ Y
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thanh Thủy, Đinh Thị Bích Lân, Lê Viết Quân, Phùng Thăng Long

2307-8316 (Online); 2309-3331 (Print)

Cloning and Optimizing the Culture Parameters for Expression of R1 and R2 Repeat Regions of P97 Adhesin from Mycoplasma Hyopneumoniae in Escherichia Coli

Advances in Animal and Veterinary Sciences, 2019
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI, Khoa học công nghệ chăn nuôi khác
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Phùng Thăng Long (Chính), Nguyễn Xuân Hòa, Lê Đức Thạo, Lê Đình Phùng, Đinh Thị Bích Lân
Liên kết: http://dx.doi.org/10.17582/journal.aavs/2019/7.12.1067.1075

1859-4581

Sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của tổ hợp lợn lai PIC280 × [LANDRACE × (DUROC × VCN-MS15)] và PIC399 × [LANDRACE × (DUROC × VCN-MS15)] nuôi tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phùng Thăng Long, Lê Đình Phùng, Đinh Thị Bích Lân, Lê Đức Thạo

2588–1191

ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ VÀ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI LAI LANDRACE × (PIETRAIN × VCN-MS15) VÀ LANDRACE × (DUROC × VCN-MS15) NUÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Đức Thạo, Phùng Thăng Long, Đinh Thị Bích Lân, Nguyễn Đăng Quí

0916-7250

Serological and molecular surveys of Babesia bovis and babesia bigemina among native cattle and cattle imported from Thailand in Hue, Vietnam

Journal of Veterinary Medical Science, 2018
Lĩnh vực: Dược học thú ý
Danh mục: SCIE
Tác giả: Sivakumar T, Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long, Viet LQ, Weerasooriya G, Kume A, Suganuma K, Igarashi I, Yokoyama N.
Liên kết: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29249730

1859-1388

Tạo dòng và biểu hiện gen mã hóa protein p65 từ Mycoplasma hyopneumoniae gây bệnh suyễn lợn trong vi khuẩn Escherichia coli BL21 (DE3)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: THÚ Y
Danh mục: ACI
Tác giả: Huỳnh Văn Chương (Chính), Đặng Thanh Long, Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long, Hoàng Thị Kim Hồng, Lê Đức Thạo và cs

Đặc điểm bệnh lý chủ yếu của gà Tre mắc bệnh cầu trùng tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2018
Lĩnh vực: THÚ Y
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Huỳnh Văn Chương (Chính), Đinh Thị Bích Lân và cs