Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Nam Hải
(150000.0089)

Tiến sĩ

8

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Nam Hải
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1963

 • Địa chỉ:

  276 Phan Bội Châu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3830747; 0913417796
  Email: haitamly63@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Tâm lý học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Tâm lý học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Hoá học

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Ban Đào tạo và Công tác sinh viên daotao@
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1986 Đến : 01/01/1992 Đại học Sư phạm Huế Công tác Nghiên cứu khoa học và giảng dạy bộ môn Mac Lê Nin
  Từ : 01/01/1992 Đến : 01/01/1993 Trường Đại học Sư phạm Huế Cán bộ Khoa học Phòng Quản lý khoa học - Đối ngoại
  Từ : 01/01/1994 Đến : 01/09/1999 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA Cán bộ Trung tâm Đào tạo Từ xa
  Từ : 01/10/1999 Đến : 01/03/2005 TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Phó Phòng Giáo vụ
  Từ : 01/04/2005 Đến : 01/12/2010 Trưởng Phòng - Phòng Khảo thí Đảm bảo chất lượng giáo dục TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Trưởng Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục
  Từ : 01/01/2011 Đến : Trưởng Phòng - Phòng Đào tạo Tổ Kế hoạch Đào tạo - Phòng Đào tạo - TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Trưởng Phòng Đào tạo - Cán bộ giảng dạy
  Từ : 01/03/2014 Đến : 01/04/2016 Phó Giám đốc Trung tâm - Phó Giám đốc Trung tâm Phòng Đào tạo - TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Phó Giám đốc Trung tâm
  Từ : 01/05/2016 Đến : Phó trưởng Ban - Ban Đào tạo Ban Đào tạo - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Công tác đào tạo
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Đại học Huế Tâm lý học 2003
  Tiến sĩ Viện Tâm lý học Tâm lý học 2009