Dữ liệu Nhà khoa học

Ngô Lê Hoàng Phương
(900000.0187)

Tiến sĩ

5

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Ngô Lê Hoàng Phương
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1987

 • Địa chỉ:

  57 Nguyễn Khoa Chiêm .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543846970
  Email: nlhphuong@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Giảng dạy tiếng Anh

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Giảng dạy và đào tạo giáo viên Tiếng Anh, các chương trình sử dụng Tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy (EMI), công nghệ thông tin trong giảng dạy

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (B - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2009 Đến : 01/11/2009 Khoa Tiếng Anh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên hợp đồng
  Từ : 01/11/2009 Đến : Phó trưởng Khoa - Tiếng Anh Khoa Tiếng Anh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học học ở Trường Đại học Ngoại ngữ Huế Sư phạm Tiếng Anh 2009
  Thạc sĩ Đại học Southampton Ngôn ngữ học 2012
  Tiến sĩ Đại học Southampton- Vương Quốc Anh Ngôn ngữ học 2019