Dữ liệu Nhà khoa học

Trương Thị Thái Thanh
(900000.0198)

Thạc sĩ

5

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trương Thị Thái Thanh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1962

 • Địa chỉ:

  5/42 Kiệt 27 Ngự Bình, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: truongthanh1962@yahoo.com.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1985 Đến : TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên
  Từ : 01/07/2004 Đến : Khoa Tiếng Anh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐHSP Huế Sư phạm Tiếng Anh 1985
  Thạc sĩ Đại học Huế Giáo dục học 2004