Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hồ Hoàng Thủy
(900000.0232)

Tiến sĩ

22

Bài báo

11

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Hồ Hoàng Thủy
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1979

 • Địa chỉ:

  Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nhhthuy@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ học ứng dụng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ học ứng dụng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng Anh, Ngôn ngữ học ứng dụng

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng Anh, Ngôn ngữ học ứng dụng

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (B2 - 2017)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2000 Đến : 01/07/2004 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Tiếng Anh hợp đồng
  Từ : 01/01/2004 Đến : 01/12/2014 Khoa Tiếng Anh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
  Từ : 01/12/2014 Đến : Trưởng Phòng - KT-ĐBCLGD Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng Giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Trưởng phòng KT-ĐBCLGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Anh 2000
  Thạc sĩ Úc Ngôn ngữ học 2005
  Tiến sĩ ĐH Queensland, Úc Ngôn ngữ học 2014