Dữ liệu Nhà khoa học

Võ Thị Liên Hương
(900000.0225)

Tiến sĩ

13

Bài báo

7

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Võ Thị Liên Hương
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1975

 • Địa chỉ:

  35 Lê Hồng Phong, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: vtlhuong@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ học ứng dụng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ học ứng dụng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Ngôn ngữ học tiếng Anh, ngôn ngữ học đối chiếu Anh - Việt, Biên-Phiên dịch

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Ngữ dụng học, ngôn ngữ và văn hóa, ngữ nghĩa học văn hóa, biên dịch và năng lực dịch

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (B - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/1997 Đến : 01/06/2004 Khoa tiếng Anh TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng viên
  Từ : 01/07/2004 Đến : 28/02/2020 Bộ môn Biên phiên dịch Khoa Tiếng Anh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Trưởng bộ môn
  Từ : 01/03/2020 Đến : Phòng KH,CN&HTQT Trường Đại học Ngoại ngữ Phó Trưởng phòng
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Khoa học Huế Ngôn ngữ Anh 1997
  Thạc sĩ Đại học New South Wales Ngôn ngữ học 2002
  Tiến sĩ Trường Đại học Griffith, Úc Ngôn ngữ học 2016