Dữ liệu Nhà khoa học

Hà Lệ Thủy
(130000.0016)

Tiến sĩ

27

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hà Lệ Thủy
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  7/103 Lê Ngộ Cát , Phường Thủy Xuân , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914125335
  Email: thuydroit@yahoo.com, thuyhl@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Luật hình sự và tố tụng hình sự

  Chuyên ngành đào tạo:

  Luật hình sự và tố tụng hình sự

  Chuyên môn giảng dạy:

  Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, Tội phạm học, Lý luận định tội danh

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Luật học, Luật hình sự và tố tụng hình sự, Tội phạm học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B2 - 2018)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Luật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Khoa học Luật 2002
  Thạc sĩ Đại học (Pháp) JEAM MORLIN LYON3 liên kết với Khoa Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội) Luật 2005
  Tiến sĩ Luật 2020