Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hoàng Sơn
(400000.0132)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

122

Bài báo

6

Sách - Giáo trình

34

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Hoàng Sơn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1976

 • Địa chỉ:

  ây Thượng, Phú Thượng, Phú Vang, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914204003
  Email: Sonkdia06@yahoo.com; Sonkdia06@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2014

  Ngành đào tạo:

  Địa lý tự nhiên

  Chuyên ngành đào tạo:

  Địa lý tự nhiên

  Chuyên môn giảng dạy:

  Địa lý Tự nhiên

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Địa lý Tự nhiên

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin 05 Hà Nôi, TP. Huế hucec
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/1998 Đến : 01/05/2014 Phó trưởng Khoa - Khoa Địa lý; Trưởng Bộ môn - Tổ PPDH môn Địa lý Tổ Địa lý Tự nhiên - Khoa Địa lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Địa lý Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/05/2014 Đến : Trưởng Khoa Địa lý Tổ Địa lý Tự nhiên - Khoa Địa lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM GV Khoa Địa lý Trường ĐHSP- Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Địa lý 1998
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế Địa lý tự nhiên 2003
  Tiến sĩ Viện Địa lý Địa lý tự nhiên 2010