Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-399-458-2

Cơ sở khoa học phục vụ bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Phan Anh Hằng (Chủ biên), Lê Văn Thăng, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Sơn

Chuyên đề Địa lí 11

NXB Đại Học Sư phạm Hà Nội, 2023
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Thông (Tổng Chủ biên)

Địa lí 11 (Sách giáo viên)

NXB Đại Học Sư phạm Hà Nội, 2023
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Việt Hùng

2L-60PT2023

Tư liệu dạy - học Địa lí 11

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên), Mai Văn Chân, Nguyễn Ngọc Đàn, Nguyễn Thị Hiển, TRẦN VĂN PHẨM, Nguyễn Trọng Quân, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Anh Toại

Địa lí 11 (Sách giáo khoa)

NXB Đại Học Sư phạm Hà Nội, 2023
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên), Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Việt Hùng

2L-187PT2022

Phát triển năng lực Địa lí 6

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Sơn, Phan Hữu Thịnh

ISBN: 978-604-379-338-3

Phát triển năng lực Địa lí 7

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Sơn, Phan Hữu Thịnh

978-604-9955-03-7

Mô hình hóa động lực dòng thủy thạch và ứng dụng cho ven biển cửa sông miền Trung, Việt Nam (từ Quảng Nam đến Phú Yên)

Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn

978-3-030-81442-7

A GIS Application in Optimizing the Collection and Transportation Route of Domestic Solid Waste in Hue City, Vietnam

Springer, 2022
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Tác giả: Mai Văn Chân (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Sơn (Chủ biên), Lê Văn Tin, Phan Anh Hằng

978-3-030-81442-7

An Environmental Zoning for Sustainable Development in Thua Thien Hue Province, Vietnam

springer, 2022
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Phan Anh Hằng (Chủ biên), Lê Văn Thăng, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Sơn (Chủ biên)

978-3-030-81442-7

Climate Change Vulnerability of Agriculture in Coastal Communes of Quang Tri Province, Vietnam

Springer, 2022
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chủ biên), Phan Anh Hằng, Nguyễn Trọng Quân, Lê Anh Toại

978-604-9955-03-7

Đánh giá mức độ tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu ở các xã bãi ngang dải ven biển Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và đề xuất mô hình sinh kế bền vững

Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Đào Đình Châm (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Kim Anh