Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-9955-03-7

Đánh giá mức độ tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu ở các xã bãi ngang dải ven biển Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và đề xuất mô hình sinh kế bền vững

Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Đào Đình Châm (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Kim Anh

978-604-974-429-7

Nâng cáo nhận thức môi trường và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên cho cộng đồng dân cư vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn, Đào Đình Châm, Lê Phúc Chi Lăng, Phan Anh Hằng

Nông lâm kết hợp ở miền Trung Việt nam

NXB Nông Nghiệp, 2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Tác giả: Dương Viết Tình, Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Hoàng Sơn

Địa lý tự nhiên đại cương 2

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chủ biên)

Học và thực hành theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Địa lí 7

2011
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên), Phạm Mạnh Hà, Nguyễn Hoàng Sơn

Học và thực hành theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Địa lí 9

2011
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên), Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Hoàng Sơn

Bài tập Địa lí 8

2010
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên), Lê Văn Dược, Nguyễn Hoàng Sơn