Dữ liệu đề tài

DTQG ĐTĐL.CN-34/23

NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO BIẾN TỬ ÁP ĐIỆN ỨNG DỤNG TRONG CÁC THIẾT BỊ THỦY ÂM - SIÊU ÂM

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Khoa Vật lý
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Võ Thanh Tùng (Chủ nhiệm), Lê Trần Uyên Tú, Phan Đình Giớ, Lê Quang Tiến Dũng, Nguyễn Mạnh Sơn, Lê Ngọc Minh, Lê Đại Vương, Trương Văn Chương

NN-NCCB40.90.06

Nghiên Cứu Phát Triển Phương Pháp Siêu Âm - Vi Sóng Chế Tạo Vật Liệu Sắt Điện, Áp Điện Trên Cơ Sở PZT Có Cấu Trúc Nanô

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Văn Chương

B2017-DHH-37

Nghiên cứu chế tạo thiết bị màng lưới nano bằng phương pháp quay điện và ứng dụng

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trương Văn Chương (Chủ nhiệm)

B2008-DHH01-58

Xây dựng hệ tạo màng mỏng bằng phương pháp sputtering-DC

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Văn Chương

B2006-DHH01-04

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP GỐM CORDIERITE TỪ CAO LANH A LƯỚI - THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Ngọc Tuyền (Chủ nhiệm), Trần Thúc Bình, Trương Văn Chương, Phan Thị Hoàng Oanh

B200-07-17-TĐ

Chế Tạo Máy Rửa Siêu Âm Công Suất Trên Cơ Sở Biến Tử Gốm Áp Điện Hệ PZT Pha Tạp

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Văn Chương

B200-07-55

Nghiên Cứu Tính Chất Điện, Quang, Áp Điện Của Vật Liệu Gốm PbTiO3 Pha Tạp La

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Văn Chương