Dữ liệu Nhà khoa học

Hà Nam Thắng
(600000.0251)

Thạc sĩ

25

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hà Nam Thắng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  102 Phùng Hưng , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hanamthang@hueuni.edu.vn
  Website cá nhân: https://gisvientham.wordpress.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

  Chuyên môn giảng dạy:

  - Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý nguồn lợi thủy sản. - Bản đồ và phân vùng chức năng. - Quản lý chất lượng nước trong nuôi trổng thủy sản - Dịch vụ hệ sinh thái và chi trả dịch vụ môi trường

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  - Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý nguồn lợi thủy sản. - Nuôi trồng thủy sản và quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản. - Ứng dụng mã nguồn mở trong giáo dục. - Viễn thám màu hải dương - Mô hình hóa tai biến môi trường

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/03/2009 Đến : 01/12/2014 Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông Lâm Nuôi trồng thuỷ sản 2007
  Thạc sĩ Đai học Tsukuba, Nhật Bản Khoa học môi trường 2013