Dữ liệu Nhà khoa học

Đinh Thị Hương Giang
(120000.0003)

Thạc sĩ

2

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đinh Thị Hương Giang
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  22 đường Lâm Hoằng , phường Vỹ Dạ , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0906580979
  Email: dthgiang@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Truyền thông đại chúng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Truyền thông đại chúng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Truyền thông điện tử, Truyền thông đại chúng, Quan hệ công chúng, Quản lý hệ thống thông tin trong du lịch

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Truyền thông Phát Triển Sự Tham gia (Participatory Development Communication), Học cùng cộng đồng (Community-Engaged Learning), Truyền thông và Du lịch

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2001 Đến : 01/06/2005 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Sinh viên trường Đại học Khoa học Huế
  Từ : 01/11/2005 Đến : 01/12/2008 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Chuyên viên Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ Nông Lâm nghiệp
  Từ : 01/06/2006 Đến : 01/12/2008 Học cao học tại trường Đại học Quốc gia Philipin Los Banos, Phi lipin
  Từ : 01/02/2009 Đến : Bộ môn CNTT - Truyền thông du lịch dịch vụ - KHOA DU LỊCH Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Khoa học Huế Ngôn ngữ Anh 2005
  Thạc sĩ Đại học Quốc gia Philipin Los Banos Truyền thông Phát triển 2008