Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Thu Thủy
(120000.0016)

Thạc sĩ

3

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Thu Thủy
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1986

 • Địa chỉ:

  15/172 Nguyễn Trãi, Thành phố Huế , Tây Lộc , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0973070717
  Email: tttthuy.hat@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản trị kinh doanh du lịch

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản trị kinh doanh du lịch

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (KTV - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2008 Đến : TRƯỜNG DU LỊCH Giảng viên Khoa Du lịch - Đại học Huế
  Từ : 01/09/2009 Đến : 01/09/2010 TRƯỜNG DU LỊCH Học thạc sĩ tại Pháp
  Từ : 01/09/2010 Đến : Bộ môn Lữ hành - TRƯỜNG DU LỊCH Giảng viên tại Khoa Du lịch - Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Kinh tế Huế Quản trị kinh doanh 2008
  Thạc sĩ Đại học Perpigman, Pháp Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành 2010