Dữ liệu Nhà khoa học

Nhiêu Khánh Phước Hải
(800000.0040)

Thạc sĩ

4

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nhiêu Khánh Phước Hải
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1975

 • Địa chỉ:

  99 Hồ Đắc Di, tp Huế , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: thucnhi01@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Phòng Khoa học, công nghệ và Hợp tác quốc tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Chuyên viên phụ trách KHCN
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Đà Nẵng Kinh doanh thương mại 1997
  Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Kinh tế nông nghiệp 2007