Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Đức Trí
(800000.0136)

Khác

14

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

14

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Đức Trí
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1988

 • Địa chỉ:

  99 Hồ Đắc Di, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , An Cựu , TP Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 02343521453; 0905349009
  Email: tri.tran@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

  Chuyên ngành đào tạo:

  KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

  Chuyên môn giảng dạy:

  Thương mại điện tử; Tác nghiệp Thương mại điện tử; Kỹ thuật ngoại thương; Quản trị bán lẻ;

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2010 Đến : 01/02/2012 Bộ môn Thương mại và Kinh doanh Quốc tế - Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ hợp đồng giảng dạy, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/03/2012 Đến : 01/02/2013 Bộ môn Thương mại và Kinh doanh Quốc tế - Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên tập sự ngạch GV, Khoa Quản trị Kinh doanh
  Từ : 01/03/2013 Đến : Bộ môn Thương mại và Kinh doanh Quốc tế - Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên, Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Quản trị kinh doanh 2010
  Khác Trường Kinh doanh Michael Smurfit, Đại học Dublin, Ai Len Kinh doanh thương mại 2014