Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 2354 - 1350

NGHIÊN CỨU THANG ĐO NĂNG LỰC CỐ VẤN KHỞI NGHIỆP Ở VIỆT NAM – SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỊNH TÍNH

Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, 2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng La Phương Hiền (Chính), Lê Thị Ngọc Anh, Trần Đức Trí

2588-1205

Tax compliance of small and medium enterprises: A case study in Thua Thien Hue

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2021
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Au Thi Nguyet Lien (Chính), Hoàng Trọng Hùng, Nguyễn Đăng Hào, Trần Đức Trí
Liên kết: http://222.255.146.83/index.php/hujos-ed/article/view/6273

2588-1205

Chất lượng dịch vụ thuế cho doanh nghiệp: Trường hợp nghiên cứu tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2020
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Au Thi Nguyet Lien (Chính), Hoàng Trọng Hùng, Hồ Thị Hương Lan, Trần Đức Trí
Liên kết: http://222.255.146.83/index.php/hujos-ed/article/view/6051

2588-1205

Nghiên cứu quan hệ giữa truyền thông xã hội và tài sản khách hàng: Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Đức Trí (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ED/article/view/4546

1859-1388

NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ DỊCH CHUYỂN CHUỖI CUNG RAU. TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Linh (Chính), Trần Đức Trí
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ED/article/view/4129

Nghiên cứu mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách, tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở Việt Nam: Tiếp cận theo mô hình VAR

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2014
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đức Trí (Chính), Huỳnh Anh Thuận, Dương Bá Vũ Thi

Đánh giá năng lực cạnh tranh của các khách sạn 4 sao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Phát triển & Hội nhập, 2014
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Bảo An (Chính), Dương Bá Vũ Thi, Trần Đức Trí

Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ ngân hàng và sự hài lòng của khách hàng ở chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2013
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Bá Vũ Thi (Chính), Trần Bảo An, Trần Đức Trí