Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Tô Minh Tân
(800000.0210)

Tiến sĩ

14

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

12

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Tô Minh Tân
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  LKV 13-33 Royal Park B , Thuỷ Vân , Hương Thuỷ , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: minhtan@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kinh tế tài chính - ngân hàng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh tế tài chính - ngân hàng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tài chính doanh nghiệp, Lý thuyết tài chính tiền tệ.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Giá trị doanh nghiệp, Kết nối tài chính, Rủi ro tài chính

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 2015)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2002 Đến : 01/03/2005 Bộ môn Kế toán tài chính - Khoa Kế toán - Kiểm toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ hợp đồng giảng dạy, Khoa Kế toán - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/04/2005 Đến : 01/03/2010 Bộ môn Kế toán tài chính - Khoa Kế toán - Kiểm toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên, Khoa Kế toán - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/04/2010 Đến : 01/04/2014 Phó trưởng Phòng Phòng Khoa học, công nghệ và Hợp tác quốc tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Phó Trưởng Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH (Nhiệm kỳ 2009 - 2014)
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Học viện Tài chinh Hà Nội Tài chính – Ngân hàng 2002
  Thạc sĩ Trường Đại học Monash-Australlia Tài chính – Ngân hàng 2008
  Tiến sĩ Trường Đại học Rennes 1 Kinh tế 2020