Dữ liệu đề tài

DHH2024-06-140

Nghiên cứu hiểu biết tài chính cá nhân và ý định khởi nghiệp của thế hệ gen Z tại thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Nhật Quang (Chủ nhiệm), Lê Tô Minh Tân, Hoàng Hạnh Nguyên, Trần Thị Bích Ngọc

DP-DT

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Lê Tô Minh Tân, Trương Chí Hiếu, Mai Chiếm Tuyến, Trần Đức Trí

CS-DT

Hành vi quản trị lợi nhuận và hiệu quả hoạt động tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Hạnh Nguyên (Chủ nhiệm), Lê Tô Minh Tân

GV2023-02-05

Hiệu ứng lan toả rủi ro giữa thị trường tiền mã hoá và các thị trường truyền thống

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Phan Nhật Quang (Chủ nhiệm), Lê Tô Minh Tân

DHH

Nghiên cứu mối quan hệ giữa liên kết tỷ giá với rủi ro tiền tệ và rủi ro kinh tế vĩ mô

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Lê Tô Minh Tân (Chủ nhiệm), Trần Thị Bích Ngọc, Phan Thanh Hoàn, Phạm Phương Trung, Phạm Hoàng Cẩm Hương

DHH

Hoàn Thiện công tác quản lý chất lượng giáo dục đại học tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Lê Tô Minh Tân, Phạm Phương Trung, Trịnh Văn Sơn (Chủ nhiệm), Hoàng Quang Thành, Nguyễn Văn Đức

DHH

Thực trạng và giải pháp phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Lê Tô Minh Tân, Phạm Phương Trung (Chủ nhiệm)

CS-DT

Đánh giá hiệu quả quản lý vốn lưu động tại Doanh nghiệp tư nhân nhựa Hương Giang, thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Lê Tô Minh Tân (Chủ nhiệm)

CS-DT

Đánh giá khả năng tiếp cận tín dụng của hộ nghèo xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài chính - Ngân hàng
Người tham gia: Lê Tô Minh Tân (Chủ nhiệm)

DHH2020-06-82

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Phạm Xuân Hùng (Chủ nhiệm), Phan Thị Kim Tuyến, Lê Tô Minh Tân

DHH2016-06-40

Nghiên cứu giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài chính - Ngân hàng
Người tham gia: Phan Khoa Cương (Chủ nhiệm), Hồ Thị Hương Lan, Lê Hoàng Anh, Phạm Quốc Khang, Lê Tô Minh Tân