Dữ liệu Nhà khoa học

Dương Tuấn Quang
(400000.0066)

Giáo sư - Tiến sĩ

148

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

15

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Dương Tuấn Quang
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1970

 • Địa chỉ:

  35 A Đào tấn, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3826359; 0914050126
  Email: duongtuanquang@dhsphue.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2009
  Giáo sư - 2017

  Ngành đào tạo:

  Hoá lý thuyết và hoá lý

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hoá lý thuyết và hoá lý

  Chuyên môn giảng dạy:

  Hoá Vô cơ

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tổng hợp và nghiên cứu các phức chất có hoạt tính sinh học. Thiết kế các chemosensor và chemodosimeter huỳnh quang

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/1994 Đến : 01/11/1996 Tổ Vô cơ - Ứng dụng - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế, Khoa Hoá, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/12/1996 Đến : 01/12/1998 Tổ Vô cơ - Ứng dụng - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Hóa, trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/01/1999 Đến : 01/05/2012 Phó Giám đốc Trung tâm - Trung tâm Khảo thí - Đảm bảo chất lượng GD Tổ Vô cơ - Ứng dụng - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tuyển dụng chính thức ngạch giảng viên khoa Hóa, trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/06/2012 Đến : 01/09/2012 Tổ Vô cơ - Ứng dụng - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PGS, Giảng viên chính
  Từ : 01/10/2012 Đến : Trưởng Phòng - Phòng Đào tạo Sau đại học Phòng Đào tạo Sau đại học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PGS, giảng viên chính
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Anh 0000
  Đại học Trường Đai học Sư phạm Huế Sư phạm Hoá học 1992
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Hoá học 1994
  Tiến sĩ Viện Hóa Học Sư phạm Hoá học 2003