Dữ liệu đề tài

NCM.DHH.2020.04

Hóa học xanh - Các hoạt chất thiên nhiên: Thực nghiệm, mô phỏng và ứng dụng

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Thị Ái Nhung (Chủ nhiệm), Dương Tuấn Quang, Hồ Việt Đức, Nguyễn Chí Bảo, Trần Thị Ái Mỹ, Nguyễn Đức Vũ Quyên, Nguyễn Thị Thanh Hải

104.04-2020.07-Nafosted

Vi hạt nhựa trong một số loài thủy – hải sản tại Miền Trung Việt Nam: đánh giá hiện trạng nhiễm bẩn và nguy cơ sức khỏe đối với người tiêu thụ

Lĩnh vực: Hóa phân tích
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Thị Ái Mỹ (Chủ nhiệm), Dương Tuấn Quang, Hoàng Thái Long, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Nguyễn Duy Đạt

02/2020/ĐX

Nghiên cứu sàng lọc các hợp chất có hoạt tính ức chế SARS-CoV-2 bằng tính toán hóa lượng tử kết hợp với các kỹ thuật mô phỏng hiện đại và thử nghiệm in vitro

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Dương Tuấn Quang (Chủ nhiệm), Trần Thị Ái Mỹ, Nguyễn Thị Ái Nhung, Bùi Thị Phương Thúy, Huỳnh Kim Lâm, Đào Duy Quang, Phùng Văn Trung, Nguyễn Minh Thọ, Mai Văn Tuấn, Nguyễn Khoa Hiền, Hoàng Lê Tuấn Anh

NN-DA104.06-2017.303-Nafosted

Nghiên cứu cấu trúc và bản chất liên kết hóa học của một số hệ phức kim loại chuyển tiếp chứa phối tử pentamethylcyclopentadienyl (Cp*) và nhóm 13 diyl (ECp*)1;2 (E = B–Tl) bằng tính toán hóa lượng tử

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Ái Nhung (Chủ nhiệm), Dương Tuấn Quang, Phạm Văn Tất, Đặng Tấn Hiệp, Huỳnh Thị Phương Loan

NN-DTxxxxx

Thiết kế chemosensor và chemodosimeter huỳnh quang xác định các biothiol

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Tuấn Quang (Chủ nhiệm), Đinh Quý Hương

NN-DA104.06-2014.13-Nafosted

Nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số hệ phức chứa phối tử linh hoạt tetrylone, tetrylene, và các phối tử liên quan khác bằng phương pháp hóa lượng tử

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Ái Nhung (Chủ nhiệm), Dương Tuấn Quang, Đặng Tấn Hiệp, Phạm Văn Tất, Lê Thị Hòa

DHH2014-03-52

Nghiên cứu tổng hợp chất màu gốm sứ theo phương pháp tiền chất đi từ tinh bột

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Dương (Chủ nhiệm), Dương Tuấn Quang, Đinh Quý Hương, Trần Đồng Linh Chi

NN-DTxxxx

Thiết kế một số sensor huỳnh quang có độ nhạy và chọn lọc cao để xác định ion kim loại nặng

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Tuấn Quang (Chủ nhiệm), Đinh Quý Hương

NN-NCCB104.07-2012.31-NAFOSTED

Thiết kế một số sensor huỳnh quang có độ nhạy và chọn lọc cao để xác định ion kim loại nặng

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Tuấn Quang

DHH2011-03-02

Nghiên cứu tổng hợp Pigment từ cao lanh

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Dương (Chủ nhiệm), Dương Tuấn Quang, Đinh Quý Hương, Hà Thị Hải Yến