Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Quyết Chiến
(900000.0050)

Thạc sĩ

5

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Quyết Chiến
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  55 Hoàng Thị Loan, An Tây, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , An Tây , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0917 143 468
  Email: tqchien@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý giáo dục

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý giáo dục

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản lý giáo dục

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản lý giáo dục

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/04/2005 Đến : 01/01/2007 Phòng Tổ chức - Hành chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Chuyên viên
  Từ : 01/02/2007 Đến : 01/07/2011 Tổ trưởng tổ công tác Phòng Công tác sinh viên - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Chuyên viên
  Từ : 01/08/2011 Đến : 01/05/2014 Tổ trưởng tổ công tác - Tổ HC-VP; Phó trưởng Phòng - Phòng TC-HC; Tổ trưởng tổ công tác - tổ hành chính - Văn phòng Phòng Tổ chức - Hành chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ phó trưởng phòng phụ trách mảng HC-VP
  Từ : 01/05/2014 Đến : Phó trưởng Phòng - Công tác Sinh viên Phòng Công tác sinh viên - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Phó trưởng phòng, phụ trách mảng Tư vấn sinh viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Nga 2003
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Anh 2005
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Huế Quản lý giáo dục 2011