Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Tý
(400000.0183)

Thạc sĩ

12

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

10

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Tý
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  60A1 Tôn Thất Cảnh , An Đông , TP Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0938312389
  Email: nguyen.tys@gmail.com; nguyenty@dhsphue.edu.vn; nguyenty@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên môn giảng dạy:

  Thuỷ sinh vật Nuôi trồng thủy sản

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Thuỷ sinh vật Nuôi trồng thủy sản

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2006 Đến : 01/10/2009 Nghiên cứu viên Khoa Thủy sản Trường Đại học Nông lâm- ĐHH
  Từ : 01/11/2009 Đến : 01/02/2011 Khoa Sư phạm Kỹ thuật - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Nghiên cứu viên hợp đồng
  Từ : 01/03/2011 Đến : 01/02/2012 Tổ KTNN - CNTBTH - Khoa Sư phạm Kỹ thuật - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM tập sự nghiên cứu viên
  Từ : 01/03/2012 Đến : 01/05/2014 Tổ KTNN - CNTBTH - Khoa Sư phạm Kỹ thuật - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Biên chế chính thức nghiên cứu viên
  Từ : 01/06/2014 Đến : Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Nghiên cứu viên, trợ lý thí nghiệm
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Sư phạm Sinh học 0000
  Đại học Trường Đại học Nông lâm- ĐHH Nuôi trồng thuỷ sản 2006
  Thạc sĩ Trường Đại học Nông lâm- ĐHH Nuôi trồng thuỷ sản 2012