Dữ liệu Nhà khoa học

Phạm Thế Kiên
(200000.0092)

Tiến sĩ

36

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

10

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phạm Thế Kiên
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1979

 • Địa chỉ:

  3/330 Nguyễn Sinh Cung , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905050135
  Email: ptkien@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý giáo dục

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý giáo dục

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản lý giáo dục

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản lý giáo dục

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Cử nhân - 2012)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Ban Thanh tra và Pháp chế thanhtra
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2005 Đến : 01/12/2010 Tổ trưởng tổ công tác - Tổ Tổ chức - Hành chính - Đào tạo Trung tâm Công nghệ thông tin - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Công tác tổ chức - hành chính - đào tạo
  Từ : 01/01/2011 Đến : 01/04/2014 Ban Thanh tra pháp chế - Thi đua khen thưởng - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Công tác thanh tra, pháp chế
  Từ : 01/05/2014 Đến : 01/04/2017 Tổ trưởng tổ công tác - Tổ Pháp chế; Phó trưởng Ban - Ban Pháp chế và Thi đua Ban Pháp chế và Thi đua - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Công tác pháp chế
  Từ : 01/05/2017 Đến : Phó trưởng Ban - Ban Thanh tra và Pháp chế; Phụ trách - Ban Thanh tra và Pháp chế Ban Thanh tra và Pháp chế - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Công tác pháp chế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Toán học 2001
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Luật hành chính nhà nước 2007
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Huế Quản lý giáo dục 2010
  Đại học Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHH Ngôn ngữ Anh 2012
  Tiến sĩ Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội Quản lý giáo dục 2016