Dữ liệu Nhà khoa học

Đặng Thị Cẩm Tú
(900000.0262)

Thạc sĩ

6

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đặng Thị Cẩm Tú
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  7A/2 Hàm Nghi, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 054.3846970
  Email: dtcamtu@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh tiểu học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Phương pháp giảng dạy, Ngôn ngữ học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (B - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2011 Đến : 01/02/2012 Khoa Tiếng Anh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Hợp đồng giảng dạy tiếng Anh
  Từ : 01/03/2012 Đến : 01/02/2013 Khoa Tiếng Anh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ VC thử việc, giảng dạy tiếng Anh
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Ngoại ngữ Huế Sư phạm Tiếng Anh 2011
  Thạc sĩ Ngôn ngữ học 2015