Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Đoàn Hạnh Dung
(120000.0080)

Thạc sĩ

15

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Đoàn Hạnh Dung
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1990

 • Địa chỉ:

  , Phường Tây Lộc , Thành phố Huế , Tỉnh Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 02343849749; 0935897077
  Email: ndhdung@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tổ chức và Quản lý sự kiện, Phương pháp nghiên cứu trong Du lịch, Du lịch MICE, Kỹ năng tư duy sáng tạo và phản biện

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Phát triển du lịch có trách nhiệm, Quản lý lễ hội và sự kiện, Thiết kế trải nghiệm sự kiện, Phương pháp đào tạo bậc đại học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 2013)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2012 Đến : Bộ môn CNTT & Truyền thông du lịch dịch vụ - TRƯỜNG DU LỊCH Giảng viên hợp đồng Bộ môn Công nghệ thông tin - Truyền thông du lịch dịch vụ
  Từ : 01/02/2013 Đến : Bộ môn Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ - TRƯỜNG DU LỊCH Giảng viên hợp đồng Bộ môn Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Khoa Du lịch - Đại học Huế Quản trị kinh doanh 2012
  Thạc sĩ Khoa Du lịch - Đại học Huế Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành 2019