Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Hà Quyên
(120000.0084)

Đại học

6

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Hà Quyên
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1990

 • Địa chỉ:

  45 Ấu Triệu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0935662248
  Email: haquyenle1990@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quan hệ công chúng

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/02/2013 Đến : Bộ môn Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ - KHOA DU LỊCH Giảng viên hợp đồng Bộ môn Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Khoa Du lịch - Đại học Huế Quản trị kinh doanh 2012