Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Đánh giá kết quả sớm điều trị thủng ổ loét tá tràng bằng khâu lỗ thủng qua phẫu thuật nội soi một cổng

Tạp chí phẫu thuật nội soi và nội soi Việt Nam, 2014
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Trí (Chính), Nguyễn Văn Liễu, Phạm Như Hiệp, Hoàng Đức Nam

Transanal one-stage endorectal Pull-through for Hirschprung disease: Experiences with 51 newborn patients

Pediatric Surgery International, 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Như Hiệp

Laparoscopic Appendectomy: An Efficacious Alternative for Complicated Appendicitis in Children

Euro Journal Pediatric Surgery, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Như Hiệp

Laparoscopic surgery in rectal cancer: a retrospective analysis

International Journal of Colorectal Disease, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Như Hiệp