Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Đắc Thái Hoàng
(600000.0006)

Tiến sĩ

49

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

14

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hồ Đắc Thái Hoàng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1969

 • Địa chỉ:

  số nhà 25C đường Hà Nội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hoanghdt@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lâm học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lâm học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Sinh Thái Rừng, Kỹ Thuật Lâm Sinh Nhiệt Đới, Ứng dụng kỹ thuật GIS và RS trong quản lý tài nguyên thiên nhiên

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Sinh thái rừng, sinh thái cảnh quan, Kỹ thuật lâm sinh ứng dụng, Biến đối khí hậu, Ứng dụng GIS và RS trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Viện Tài nguyên và Môi trường iren@hueuni.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/03/1993 Đến : 01/04/1997 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông lâm Huế
  Từ : 01/04/1997 Đến : 01/12/1999 Học cao học tại Chiengmai Thái lan
  Từ : 01/01/2000 Đến : 01/04/2001 Giảng viên khoa Lâm nghiệp, Đại học Nông lâm Huế
  Từ : 01/04/2001 Đến : 01/12/2004 Nghiên cứu sinh, CHLB Đức
  Từ : 01/01/2005 Đến : 01/01/2009 Trưởng Bộ môn - Trưởng bộ môn lâm sinh Giảng viên, Trưởng bộ môn Lâm sinh, Khoa lâm nghiệp, Đại học Nông lâm Huế
  Từ : 01/01/2010 Đến : 01/11/2014 Giám đốc Trung tâm - Trung tâm TT-Thư viện Trung tâm Thông tin - Thư viện - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giám đốc, Trung tâm thông tin - Thư viện, Đại học Nông lâm Huế
  Từ : 01/11/2014 Đến : 01/12/2016 Phó Viện trưởng - Viện Tài nguyên và Môi trường Ban Lãnh đạo Viện - VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Công tác quản lý, giảng dạy và nghiên cứu
  Từ : 01/01/2017 Đến : 01/03/2017 Phó Viện trưởng Ban Lãnh đạo Viện - VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Phó Viện trưởng phụ trách
  Từ : 01/04/2017 Đến : Viện trưởng - Viên Tài nguyên và Môi trường VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Viện trưởng
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Khoa Học Huế Ngôn ngữ Anh 1996
  Thạc sĩ Đại học Chiang mai, Thái Lan Nông học 1999
  Tiến sĩ Đại học CHLB Đức Lâm nghiệp 2004