Dữ liệu Nhà khoa học

Trương Thị Thu Hà

Thạc sĩ

10

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trương Thị Thu Hà
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1991

 • Địa chỉ:

  128 Trương Gia Mô, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0935.929.099
  Email: thuhatruong1991@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản trị học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản trị kinh doanh, Du lịch

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 2021)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Đại học Kinh tế - Đại học Huế Quản trị kinh doanh 2013
  Thạc sĩ Khoa Du lịch - Đại học Huế Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2018