Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588–1205

TÁC ĐỘNG CỦA TÍNH CHÂN THỰC ĐẾN CHẤT LƯỢNG TRẢI NGHIỆM DU LỊCH VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐIỂM ĐẾN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Thu Hà (Chính), Lê Thị Hà Quyên

2354-1172

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng lễ hội dân gian vật làng Sình tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bạch Thị Thu Hà (Chính), Trương Thị Thu Hà

1859 - 2333

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN HUẾ ĐỐI VỚI LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH DU LỊCH CHÂU Á

Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Thị Hà Quyên (Chính), Trương Thị Thu Hà

2588–1213

Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch tại làng Thanh Thủy Chánh, Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Đoàn Hạnh Dung (Chính), Trương Thị Thu Hà

2588–1213

SO SÁNH HÌNH ẢNH THỨ CẤP VÀ HÌNH ẢNH SƠ CẤP CỦA ĐIỂM ĐẾN HUẾ ĐỐI VỚI KHÁCH DU LỊCH THÁI LAN

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Hà Quyên (Chính), Trương Thị Thu Hà

2588–1213

SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI RỪNG DỪA BẢY MẪU CẨM THANH – HỘI AN

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Bùi Anh Thư (Chính), Trương Thị Thu Hà, Lê Minh Tuấn

2588-1205

Ảnh hưởng của nhân tố đẩy và kéo đến lòng trung thành của du khách đối với điểm đến Hội An

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2019
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Thu Hà (Chính), Trần Hữu Tuấn, Đoàn Khánh Hưng
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueuni-jed.v128i5A.5044

Đánh giá của du khách đối với hoạt động du lịch lễ hội tại trung tâm văn hóa Huyền Trân, thành phố Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Thu Hà (Chính), Bạch Thị Thu Hà, Lê Thị Hà Quyên

Động thái phát triển khu nghỉ dưỡng biển Lăng Cô - Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bạch Thị Thu Hà (Chính), Trương Thị Thu Hà