Dữ liệu đề tài

B2022-ĐHH-09

Nghiên cứu khả năng phục hồi của các doanh nghiệp du lịch Tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chủ nhiệm), Trương Thị Thu Hà, Trần Hữu Tuấn

CS-DT

Nghiên cứu tác động trung gian của chất lượng trải nghiệm đối với tính xác thực và sự hài lòng của du khách: trường hợp thành phố Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Trương Thị Thu Hà (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-20D-2016

Nghiên cứu phát triển du lịch lễ hội tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân – Thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Thị Thu Hà (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-11-2015

Nghiên cứu động thái phát triển khu nghỉ dưỡng biển: trường hợp Lăng Cô – Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bạch Thị Thu Hà (Chủ nhiệm), Trương Thị Thu Hà (Chủ nhiệm)