Dữ liệu đề tài

CS-DTKDL-26D-2017

Đánh giá sự tác động của cấu trúc tài chính đến rủi ro tài chính và giá trị của các doanh nghiệp du lịch được niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đoàn Khánh Hưng (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-19D-2016

Nghiên cứu nhận thức của du khách nội địa đối với hình ảnh điểm đến Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đoàn Khánh Hưng (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-10-2015

Nghiên cứu tiềm năng phát triển trung tâm ẩm thực phục vụ du lịch tại thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Phước Hải Thiện (Chủ nhiệm), Đoàn Khánh Hưng