Dữ liệu Nhà khoa học

Đỗ Thị Quỳnh Trang

Thạc sĩ

11

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đỗ Thị Quỳnh Trang
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1991

 • Địa chỉ:

  54 Lê Công Hành, phường An Tây, thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0913365717
  Email: miutrang.91@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Luật kinh tế

  Chuyên ngành đào tạo:

  Luật kinh tế

  Chuyên môn giảng dạy:

  Luật Lao động, Pháp luật An sinh xã hội

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Luật

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Luật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ 2017