Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Bàn về các điều kiện cấp phép hoạt động đối với các doanh nghiệp cho thuê lại doanh nghiệp

Tạp chí Pháp luật và thực tiễn, 2017
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Thị Quỳnh Trang (Chính)

Bàn về thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Luật Kinh tế, 2017
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Thị Quỳnh Trang (Chính)

Pháp luật về quyền của người lao động Việt Nam làm việc bất hợp pháp tại nước ngoài

Pháp luật và thực tiến, 2017
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Thị Quỳnh Trang (Chính)

Thành lập tổ chức công đoàn độc lập tại Việt Nam theo Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TTP)

Kỷ yếu Hội thảo khoa học, 2016
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Thị Quỳnh Trang (Chính)

Pháp luật Việt Nam về lao động nữ

Kỷ yếu tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam 2016, 2016
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Thị Quỳnh Trang (Chính)

Thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Thông tin pháp lý, 2015
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Thị Quỳnh Trang (Chính)