Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Ngọc Bảo Châu

Thạc sĩ

11

Bài báo

8

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Bảo Châu
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  57 Nguyễn Khoa Chiêm , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 054. 3846970
  Email: chaunguyen@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, Thực hành tiếng

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Phương pháp giảng dạy môn Tiếng Anh, Ứng dụng CNTT trong giảng dạy Tiếng Anh, Thực hành tiếng

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C2 - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 19/09/2018 Đến : Giảng viên Đại học Ngoại Ngữ Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Đại học Ngoại Ngữ Huế Sư phạm Tiếng Anh 2011
  Thạc sĩ Đại học Melbourne Ngôn ngữ học ứng dụng 2016