Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Viết Nhân Hào

Sau tiến sĩ

48

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

9

Đề tài khoa học

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Viết Nhân Hào
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: tvnhao@hueuni.edu.vn
  Website cá nhân: https://sites.google.com/a/hueuni.edu.vn/t-v-nhan-hao/

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Vật lý lý thuyết và vật lý toán

  Chuyên ngành đào tạo:

  Vật lý lý thuyết và vật lý toán

  Chuyên môn giảng dạy:

  Vật lý hạt nhân, Vật lý lý thuyết, Vật lý cho y học.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Vật lý hạt nhân, Vật lý Thiên Văn, Plasmas và Nguyên Tử

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)
  Tiếng Pháp (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Vật lý
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 02/10/2015 Đến : Phó Giáo sư Hue University
  Từ : 10/11/2019 Đến : Editor Hue University Journal of Science Physics Section
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Khác Trường Quốc Học Huế Vật lý 2001
  Đại học Đại học Quốc Gia Hà Nội Vật lý hạt nhân 2005
  Thạc sĩ University of Bordeaux (France) Vật lý hạt nhân 2006
  Tiến sĩ University of Bordeaux (France) Vật lý hạt nhân 2010
  Sau tiến sĩ Texas A&M University (US) Vật lý hạt nhân 2016