Dữ liệu đề tài

10/21

Phát triển thế quang học vi mô trong việc xây dựng số liệu hạt nhân không bền vững

Lĩnh vực: Vật lý hạt nhân
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Đỗ Quang Tâm (Chủ nhiệm), Nguyễn Minh Hoa, Trần Viết Nhân Hào, Nguyễn Vĩnh Phú

DHH

Nhóm nghiên cứu mạnh Vật lý hạt nhân ở Đại học Huế

Lĩnh vực: Vật lý hạt nhân
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Trần Viết Nhân Hào, P. Quentin, N. Quang Hung, P. Huong Thao

CT-CB

Xây dựng mã chương trình phản ứng (d,p) sử dụng thế quang học vi mô để nghiên cứu một số hạt nhân không bền

Lĩnh vực: Vật lý hạt nhân
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Trần Viết Nhân Hào (Chủ nhiệm), N. Nhu Le, N. Hoang Tung, D. Quang Tam, T. Dieu Thuy, H. Khac Nguyen, T. Ngoc Quynh Tran

NN-NCCB

Microscopic inputs for nuclear reactions studies at low-energy

Lĩnh vực: Vật lý hạt nhân
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Trần Viết Nhân Hào (Chủ nhiệm), K. Mizuyama, N. Ngoc Duy, T. Dieu Thuy

NN-NCCB103.04-2017.69

“Ảnh hưởng của lời giải chính xác bài toán kết cặp và các dao động tập thể lên cấu trúc hạt nhân tại nhiệt độ bằng không và nhiệt độ hữu hạn”. Đề tài Nafosted.

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Khoa Vật lý
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đình Đăng, Lê Minh Tấn Phúc, N Quang Hưng (Chủ nhiệm), Trần Viết Nhân Hào

DHH2017-03-100

Ứng dụng trường trung bình vi mô tự hợp để nghiên cứu phản ứng hạt nhân

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Như Lê (Chủ nhiệm), Trần Viết Nhân Hào, Trần Diệu Thuỳ, Đỗ Quang Tâm, Nguyễn Hoàng Tùng

QT-DA141565

New Tools for Radiative Neutron Capture in Stars and on Earth (U.S.-National Science Foundation). Budget: 300.000 USD

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Khoa Vật lý
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Viết Nhân Hào, Carlos Bertulani, Akram Mukhamedzhanov

NN-NCCB103.04-2013.07

Ứng dụng xấp xỉ phiếm hàm năng lượng phụ thuộc vào mật độ để nghiên cứu cấu trúc và phản ứng hạt nhân. Đề tài Nafosted.

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Viết Nhân Hào (Chủ nhiệm), Bùi Minh Lộc, Nguyễn Hoàng Phúc, Đặng Huỳnh Phú Đạt, Nguyễn Hoàng Tùng, Đào Tiến Khoa, Hà Thụy Long

NN-NDT105/2013/HĐ-NĐT

Nghiên cứu vật lý các hạt nhân không bền trong phạm vi phòng thí nghiệm liên hợp Việt-Pháp LIA. Kinh phí: 2.500 triệu VNĐ.

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Khoa Vật lý
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Viết Nhân Hào, Đào Tiến Khoa, Bùi Minh Lộc, Nguyễn Hoàng Phúc