Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Duy Ái Nhân

Thạc sĩ

4

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Duy Ái Nhân
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nguyenduyainhan.t2b@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Đại số và lý thuyết số

  Chuyên ngành đào tạo:

  Đại số và lý thuyết số

  Chuyên môn giảng dạy:

  Đại số

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Đại số và Lý thuyết số

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Toán
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ 2013